Soukromá firma RNDr. Jan Hošek se sídlem v Hořovicích

 

Zabývá se především odbornou, výzkumnou a praktickou činností v oblasti životního prostředí a ochrany přírody.

 

 

 

Informace k inzerátu

 

 

a)     Varianta stálý pracovní poměr

Prosíme zašlete následující podklady:

  1. Podrobný nestrukturovaný životopis s fotografií – mimo biografických údajů by zde měla být podrobněji rozebrána témata, která pokládáte za svoji hlavní profesní specializaci. Dále by zde měly být shrnuty další zvláštní dispozice a dovednosti vč. těch, které s oborem přímo nesouvisejí, zvláště popište dovednosti v oblasti výpočetní techniky, jazykové schopnosti, způsobilosti vázané na různá zvláštní oprávnění, osvědčení atd.
  2. Podrobné informace o vzdělání, zkušenostech a dosavadní praxi ve Vašem oboru, pokud toto téma není beze zbytku vyčerpáno v životopisu. Uveďte též odkazy na referenční práce z oboru, publikace apod.
  3. Informaci o Vašich představách o pracovní náplni (činnosti preferované, akceptovatelné, neoblíbené, neakceptovatelné).
  4. Informaci o Vašich představách o pracovním režimu, který by byl pro Vás optimální (pracovní doba, místo, práce zčásti doma apod.).
  5. Aktuální kontakty na Vás všeho druhu.

 

Po určitou dobu (vždy cca 1 měsíc po uveřejnění inzerátu) budeme soustřeďovat materiály od uchazečů, které pak hromadně zpracujeme. O výsledku podáme všem informaci. Veškeré poskytnuté informace použijeme pouze pro účely výběru zaměstnanců, osobní údaje zachováme v tajnosti a neposkytneme je třetím osobám.

Materiály zasílejte buď mailem na adresu hosek@janhosek.cz nebo poštou na adresu: RNDr. Jan Hošek, areál ČOV, 268 01 Hořovice.

 

 

b)    Varianta plně externí spolupráce

1.      Uveďte podrobné informace vymezující Vaše profesní zaměření, popište vzdělání, dosavadní praxi, zkušenosti v oboru.

2.      Uveďte odkazy na publikace a referenční práce z oboru.

3.      Uveďte v jakých oblastech v rámci námi poptávaných činností nabízíte spolupráci.

4.      Uveďte preferovanou formu spolupráce (dohoda o provedení práce či o provedení činnosti pro fyzické osoby nepodnikající, práce na smlouvu o dílo apod. jako podnikající fyzická osoba či jako s.r.o.- uveďte úplnou identifikaci takového subjektu)..

5.      Uveďte event. další specifické znalosti, dovednosti a způsobilosti, které by mohly být využitelné v rámci okruhu poptávaných činností.

6.      Rámcově vymezte kapacitu, kterou můžete/chcete spolupráci s naší firmou věnovat.

7.      Aktuální kontakty na Vás všeho druhu.

 

Všem zájemcům potvrdíme přijetí materiálů. Nabídky zařadíme do naší databáze externích expertů. Pokud budeme zpracovávat témata z dané oblasti, obrátíme se vždy s poptávkou na konkrétní téma. V případech, kdy by připadala v úvahu soustavnější spolupráce, budeme pokračovat v jednání. Veškeré poskytnuté materiály využijeme pouze pro získávání a evidenci externích spolupracovníků, zachováme je v tajnosti a neposkytneme je třetím osobám.

Materiály zasílejte buď mailem na adresu hosek@janhosek.cz nebo poštou na adresu: RNDr. Jan Hošek, areál ČOV, 268 01 Hořovice.