Společnost Ekologické služby, s.r.o. se sídlem v Hořovicích

zabývající se především výzkumnou činností a řešením praktických otázek v oblasti životního prostředí a ochrany přírody

Hledá pracovníky pro stálý pracovní poměr, příležitostnou práci v rámci DPP či externí spolupráci na pozice v následujících okruzích:

 1. Správa dat a interní správa IT / GIS / zpracování dat přírodovědeckých výzkumů
  rámcové požadavky (splnění všech požadavků není podmínkou):

  - vzdělání/zkušenosti v tematicky blízkých oborech
  - schopnost práce v systému ArcGIS (event. QGIS, GRASS)
  - znalost práce s databázemi
  - dobrá znalost MS Excel
  - alespoň základní orientace v tematicky blízkých oborech (ekologie, lesnictví, ochrana ŽP, přírody a krajiny, tvorba map)

 2. Sběr dat v terénu v rámci přírodovědeckých průzkumů (pozorování, mapování, přístrojová sledování)
  požadavky

  - vzdělání/zkušenosti v tematicky blízkých oborech
  - základní orientace v tematicky blízkých oborech (ekologie, lesnictví, ochrana ŽP, přírody a krajiny, tvorba map)
  - základní znalost MS Office
  - přiměřená fyzická kondice a ochota k dlouhodobější práci v terénu
  - řidičský průkaz skupiny B

V případě zájmu o stálý pracovní poměr zašlete:

 1. Podrobný (nestrukturovaný) životopis – mimo biografických údajů by zde měla být podrobněji rozebrána témata, která pokládáte za svoji hlavní profesní specializaci a témata, ve kterých se hodláte dále zdokonalovat. Rovněž by zde měly být shrnuty další zvláštní dispozice a dovednosti vč. těch, které s oborem přímo nesouvisejí, zvláště popište dovednosti v oblasti výpočetní techniky, jazykové schopnosti, způsobilosti vázané na různá zvláštní oprávnění, osvědčení atd.
 2. Podrobné informace o vzdělání, zkušenostech a dosavadní praxi ve Vašem oboru, pokud toto téma není vyčerpáno v životopisu. Uveďte též odkazy na případné referenční práce z oboru, publikace apod.
 3. Aktuální kontakty na Vás všeho druhu.

V případě zájmu o krátkodobou či externí spolupráci zašlete:

Uveďte podrobné informace vymezující Vaše profesní zaměření, popište vzdělání, dosavadní praxi, zkušenosti v oboru.

 1. Uveďte odkazy na případné publikace a referenční práce z oboru.
 2. Uveďte, v jakých oblastech v rámci námi poptávaných činností nabízíte spolupráci.
 3. Uveďte preferovanou formu spolupráce (DPP, smlouva o dílo apod.).
 4. Uveďte event. další specifické znalosti, dovednosti a způsobilosti, které by mohly být využitelné v rámci okruhu poptávaných činností.
 5. Rámcově vymezte kapacitu, kterou můžete/chcete spolupráci s naší firmou věnovat a její rozložení v průběhu roku.
 6. Aktuální kontakty na Vás všeho druhu.

Materiály zasílejte mailem na adresu info@ekologickesluzby.cz.